bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kolejki oczekujących

I. Zasady

 1. W Szpitalu Miejskim poza kolejnością świadczenia zdrowotne udzielane są z uwzględnieniem kryteriów medycznych oraz realnych możliwości:
  • Honorowym Obywatelom Miasta Torunia.
  • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu.
  • Dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.
  • Inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
  • Uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
  • Kobietom w ciąży.
  • Działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych.
  • Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.
  • Osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  • Żołnierzom zastępczej służby wojskowej.
  • Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
 2. Na listę oczekujących należy wpisać osobę, która nie może mieć udzielonego świadczenia w dniu zgłoszenia.
 3. Lekarz ustalający termin przyjęcia kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznych:
  • przypadek pilny - pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
  • przypadek stabilny - pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.
 4. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

II. Wpisywanie na listę oczekujących na świadczenia leczenia szpitalnego odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00 - Rejestracja na planowe przyjęcia - wejście od ulicy Bażyńskich, tel.(56) 61-00-343

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie na leczenie szpitalne z wyznaczonym terminem przyjęcia na dany oddział lub kod skierowania i numer pesel
 • dowód osobisty.

III. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135 z 27 września 2004 r.) NFZ zamieszcza informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=02Opublikował: Administrator SSM
Publikacja dnia: 09.10.2023
Podpisał: Administrator SSM
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 11 637