bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rejestr skarg

Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę /os.fiz./os.prawna/        Przedmiot skargi  Data załatwienia
  1 09.01.2012r. Osoba fizyczna Wyjaśnienie zapisu w dokumentacji medycznej   20.01.2012r.
  2 05.12.2011r. Osoba fizyczna Interwencja w sprawie skomplikowanej sytuacji pacjenta    03.02.2012r.
  3 07.02.2012r. Osoba prawna Prośba o zwiększenie kontraktu dla o/hematologii    20.02.2012r.
  4 12.02.2012r. Osoba fizyczna Niezapewnienie transportu sanitarnego stoswnie do okoliczności    17.02.2012r.
  5 05.04.2012r. Osoba fizyczna Brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej    12.04.2012r.
  6 04.05.2012r. Osoba fizyczna Zapytanie w sprawie obowiązku przygotowania się do badania     17.05.2012r.
  7 11.05.2012r. Osoba fizyczna Niewłaściwe zachowanie pracownika firmy ochroniarskiej     18.05.2012r.
  8 15.05.2012r. Osoba fizyczna Zła organizacja pracy w IP /wg.pacjenta/podczas ostrego dyżuru     28.05.2012r.
  9 15.05.2012r. Osoba fizyczna Mechaniczny uraz związany z przeprowadzonym zabiegiem     03.07.2012r.
 10 06.07.2012r. Osoba prawna Zbyt długi okres oczekiwania w IP na konsultację lekarską     18.07.2012r.
  11 16.07.2012r. Osoba fizyczna i osoba prawna Zmiana ustalonego wcześniej przyjęcia do oddziału     25.07.2012r.
 12 07.09.2012r. Osoba fizyczna Niewłaściwe zachowanie koordynatora oddziału     03.10.2012r.
 13 22.10.2012r. Osoba fizyczna Niewłaściwe zachowanie lekarza     30.10.2012r.
 14

03.12.2012r.

31.12.2012r.

Osoba fizyczna

Powstanie odleżyn podczas hospitalizacji

c.d. sprawy odleżyn

    18.12.2012r.

    09.01.2013r.

 15 28.12.2012r. Osoba fizyczna Respektowanie uprawnień Honorowego Dawcy Krwi      09.01.2013r.
                                                                        2013 rok
  1 28.02.2013r. Osoba fizyczna za pośrednictwem osoby prawnej Tryb leczenia po zabiegu nadgarstka      08.03.2013r.
  2 01.03.2013r. Osoba fizyczna Niewłaściwe zachowanie koordynatora oddziału      14.03.2013r.
  3 21.03.2013r. Osoba fizyczna Zachowanie lekarza dyżurującego w IP      02.04.2013r.
  4 10.04.2013r. Osoba fizyczna Skandaliczne zachowanie pracowników firmy ochroniarskiej      26.04.2013r.
  5

11.04.2013r.

08.05.2013r.

Osoba fizyczna

Niezadowolenie z leczenia w poradni urazowo-ortopedycznej SSM

cd.wniosek o zmianę lekarza

     29.04.2013r.

     15.05.2013r.

  6 04.04.2013r. Osoba fizyczna Odmowa udzielenia pomocy po wypadku      30.04.2013r.
  7 24.04.2013r. Osoba prawna Sposób leczenia matki w SSM      06.05.2013r.
  8 29.04.2013r. Osoba prawna Negatywna ocena personelu medycznego zatrudnionego w SSM      20.05.2013r.
   9 19.08.2013r. Osoba fizyczna Odmowa wydania nie zapłaconego wyniku badania zleconego prywatnie      30.09.2013r.
 10 27.09.2013r. Osoba fizyczna

Złe zachowanie pracownika rejestracji w IP

     11.10.2013r.
 11 09.10.203r. Osoba fizyczna Leczenie w O/Hematologii      18.10.2013r.
 12 11.10.2013r. Osoba fizyczna Naruszenie Karty Praw Pacjenta      21.10.2013r.
 13 15.10.2013r. Osoba fizyczna Brak udzielenia pomocy pacjentowi po opuszczeniu Szpitala      22.10.2013r.
 14 18.10.2013r. Osoba fizyczna Relacja pacjenta z pobytu w IP SSM      08.11.2013r.
 15 06.11.2013r. Osoba fizyczna Interwencja w sprawie wpisania na listę oczekujących w o/neurochirurgii

     02.12.2013r.

                                                                     2014 rok
  1 09.01.2014r. Osoba fizyczna Nieprawidłowe postępowanie pers.med.O/Urazowo-Ortop      20.02.2014r.
  2 26.02.2014r. Osoba fizyczna Uszkodzenie pompy insulinowej podczas badania MR      26.03.2014r.
  3 25.02.2014r. Osoba fizyczna Trudności w dostępie do poradni specjalistycznych      04.03.2014r.
  4 12.03.2014r. Osoba fizyczna Organizacja pracy w IP oraz rzekomo złe potraktowanie przez personel med.O/Chir.O.O. i N.      20.03.2014r.
  5 10.04.2014r. Osoba fizyczna Niegrzeczne zachowanie lekarza IP      17.04.2014r.
  6 07.09.2014r. Osoba fizyczna Zażalenie na pracę lekarza Poradni Urazowo-Ortoped.      23.09.2014r.
  7 21.09.2014r. Osoba fizyczna Zarzuty dotyczące nieprawidłowości administracyjnych w procesie leczenia pacjenta      13.10.2014r.
 8 25.10.2014r. Osoba fizyczna Niegrzeczne i aroganckie zachowanie lekarza IP podczas dyżuru nocnego w dzień poprzedzający skargę.      07.11.2014r.
 9 14.11.2014r. Osoba prawna Odmowa udzielenia świadczeń w Szpitalu      24.11.2014r.
10 01.12.2014r. Osobia fizyczna Skarga dotyczy organizacji pracy w O/Urazowo-Ortopedycznym      05.12.2014r.
11 31.12.2014r. Osoba prawna Ustalenie naruszenia prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych      16.01.2015r.
                                                                 2015 rok

Lp.   
Data wpływu Podmiot wnoszący skargę   /os.fiz./os.prawna/         

Przedmiot skargi     

        Data   załatwienia             
   1 12.01.2015 Osoba fizyczna Odmowa udzielenia informacji telefonicznej o pacjencie     26.01.2015r.
   2 29.01.2015r. Osoba fizyczna Kontynuacja skargi z dnia 12.01.2015r. oraz uwagi dotyczące metod leczenia w O/Urologii Og.i Onk. SSM     17.02.2015r.
   3 13.02.2015r. Osoba prawna Trudności w dostępie do świadczeń medycznych     19.02.2015r.
   4 18.03.2015r. Osoba fizyczna Niedostateczne przygotowanie pacjentki do transportu celem przekazania do innej placówki.     01.04.2015r.
   5 09.04.2015r. Osoba prawna Odmowa zarejestrowania pacjenta do poradni hematologicznej.     17.04.2015r.
   6 03.07.2015r. Osoba prawna Rzekome nie udzielenie pomocy pacjentce     09.07.2015r.
   7 03.07.2015r. Osoba fizyczna Zaniedbania podczas rehabilitacji pooperacyjnej     29.07.2015r.
   8 17.07.2015r. Osoba fizyczna Rzekome zaniedbanie ze strony lekarza poradni hematologicznej     04.08.2015r.
   9 10.09.2015r. Osoba prawna Zastrzeżenia do realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych w O/Urologii Og. i Onk.     11.09.2015r.
  10 29.09.2015r. Osoba fizyczna Naruszenie przez personel O/Urologii Og.i Onk. Praw Pacjenta     27.10.2015r.
  11 04.11.2015r. Osoba fizyczna Odesłanie pacjenta po wypadku rowerem przez pracownika rejestracji IP do innego Szpitala     12.11.2015r.
  12 04.12.2015r. Osoba fizyczna Przykry incydent podczas przygotowywania pacjentki do badania w pracowni endoskopowej      22.12.2015r.
                                                                            2016 rok
Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os/fiz. /os/prawna               Przedmiot skargi Data załatwienia
   1 05.01.2016r. Osoba prawna Realizacja świadczeń zdrowotnych w SSM    11.01.2016r.
   2 07.01.2016r. Osoba fizyczna Niewłaściwe zachowanie lekarza podczas dyżuru w Izbie Przyjęć     19.01.2016r.
   3 20.01.2016r. Osoba fizyczna Złe potraktowanie pacjentki przez lekarza w poradni chirurgicznej     28.01.2016r.
   4 07.03.2016r. Osoba fizyczna Złe zachowanie pielęgniarki pełniącej dyżur w Izbie Przyjęć SSM     16.03.2016r.
   5 11.04.2016r. Osoba fizyczna Organizacja pracy w Izbie Przyjęć SSM podczas udzielania świadczeń zdrowotnych     19.04.2016r.
   6 05.07.2016r. Osoba fizyczna Skarga dotyczy zachowania lekarza ortopedy podczas dyżuru i nie udzielenia pomocy.     20.07.2016r.
   7 03.08.2016r. Osoba fizyczna Wniosek w sprawie sprostowania dokumentacji medycznej     08.08.2016r.
   8 05.12.2016r. Osoba fizyczna Niegrzeczne zachowanie rejestratorki w Izbie Przyjęć SSM     31.01.2017r.
   9 28.12.2016r. Osoba fizyczna Niewłaściwa diagnoza      04.01.2017r.
                                                                          2017 rok
 Lp.  Data  wpływu Podmiot wnoszący skargę os/fiz. os/prawna             Przedmiot skargi Data załatwienia
  1. 02.02.2017r. Osoba fizyczna Odmowa lekarza  w sprawie dalszego leczenia pacjenta w poradni     27.02.2017r.
  2. 15.03.2017r. Osoba fizyczna Zarzut mobbingu stosowanego przez bezpośredniego przełożonego    23.03.2017r.
  3. 16.03.2017r. Osoba fizyczna Pobyt żony w poradni chirurgicznej i niestosowne zachowanie lekarza.    31.03.2017r.
  4. 19.06.2017r. Osoba fizyczna Długi okres oczekiwania w Izbie Przyjęć Szpitala na przyjęcie w trybie planowym.    28.06.2017r.
   5. 22.08.2017r. Osoba fizyczna Odmowa aktualizacji skierowania na lecz.sanatoryjne przez lekarza por.ortopedycznej    13.09.2017r.
   6. 20.09.2017r. Osoba fizyczna Brak właściwej opieki pielęgniarskiej nad ojcem     04.10.2017r.
   7. 20.10.2017r. Osoba fizyczna Odmowa przeprowadzenia planowego zabiegu artroskopii barku    03.11.2017r.
   8. 15.11.2017r. Osoba fizyczna Zachowanie lekarza anestezjologa przed zaplanowanym zabiegiem   18.12.2017r.
   9. 26.11.2017r. Osoba fizyczna Nieetyczne zachowanie lekarza urologa   18.12.2017r.
  10. 28.11.2017r. Osoba fizyczna Braku możliwości wykonania pogłębionej diagnostyki po badaniu mammografii   06.12.2017r.
  11. 19.12.2017r. Osoba prawna Niewłaściwe zachowanie trybu przyjęcia skargi.   05.01.2018r.
                                                                          2018 rok
  Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os./fiz. os./prawna              Przedmiot skargi Data załatwienia
  1. 05.02.2018r. Osoba fizyczna Uszkodzenie ciała pacjentki  16.02.2018r.
  2. 01.03.2018r. Osoba fizyczna Martwica palca u ręki będąca następstwem zabiegu , w wyniku której doszło do amputacji palca.  30.03.2018r.
  3. 10.05.2018r. Osoba fizyczna Nakłucie glukometrem innej pacjentki  04.06.2018r.
  4. 23.05.2018r. Osoba fizyczna Rażąco złe podejście lekarza do chorego  22.06.2018r.
  5. 28.05.2018r. Osoba prawna Zbyt długie oczekiwanie w kolejce na badanie kolonoskopii  08.06.2018r.
  6. 03.08.2018r. Osoba fizyczna Skarga na ratownika medycznego  03.09.2018r.
  7. 09.08.2018r. Osoba fizyczna Odmowa przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji neurologicznej  03.09.2018r.
  8. 21.08.2018r. Osoba fizyczna Zachowanie lekarza pełniącego dyżur w poradni neurochirurgicznej  17.09.2018r.
  9. 05.09.2018r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza, który nie wydał dokumentacji przyjęcia do Izby Przyjęć  05.10.2018r.
10. 26.10.2018r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza O/Urazowo-Ortopedycznego 14.11.2018r.
11. 14.11.2018r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza O/Neurologii 22.11.2018r.
12. 19.11.2018r. Osoba fizyczna Skarga wobec Szpitala za brak przyjęcia pacjenta bez skierowania 21.11.2018r.
13. 22.11.2018r. Osoba fizyczna Skarga na personel Szpitala 11.12.2018r.
14. 12.12.2018r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza O/Urazowo-Ortopedycznego 08.01.2019r.
                                                                       2019 rok
 Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os/fiz. ; os/prawna           Przedmiot skargi Data załatwienia
  1. 07.01.2019r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza Pracowni Endoskopowej 16.01.2019r.
  2. 25.03.2019r. Osoba prawna Godziny przyjęć lekarza w poradni neurochirurgicznej 05.04.2019r.
  3. 07.05.2019r. Osoba fizyczna Nigrzeczne zachowanie lekarza Izby Przyjęć 28.05.2019r.
  4. 09.08.2019r. Osoba fizyczna

Niewłaściwe zachowanie

personelu med. w O/Chorób Wew.

  5. 27.08.2019r. Osoba fizyczna Złe i niewłaściwe leczenie przez lekarza ortopedę 03.10.2019r.
  6. 11.09.2019r. Osoba fizyczna Złe potraktowanie przez lekarza Izby Przyjęć 23.09.2019r.
  7. 13.11.2019r. Osoba fizyczna Złe traktowanie przez personel medyczny pacjenta przebywającego w O/Chirurgii 19.11.2019r.
                                                                       2020 rok
Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os/fiz. ; os/prawna                Przedmiot skargi  Data załatwienia
  1. 07.01.2020r. Osoba fizyczna Złe traktowanie pacjentki przez personel medyczny 24.02.2020r.
  2. 19.02.2020r. osoba fizyczna Problem palenia papierosów w O/Chorób Wewnętrznych 20.02.2020r.
  3. 20.04.2020r. Osoba prawna Ognisko zakażenia koronawirusem w O/Hematologii 21.04.2020r.
  4. 26.05.2020r. Osoba fizyczna Skarga na lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - usługa realizowana przez MPS na rzecz SSM 02.06.2020r.
  5. 01.06.2020r. Osobia fizyczna Cd.skargi z 2018 roku- sprawa nie przyjęcia do O/Rehabilitacji 17.06.2020r.
  6. 02.06.2020r. Osoba fizyczna Przesunięcie terminu zaplanowanego zabiegu z uwagi na konieczność wykonania pilnego zabiegu w trybie ostrodyżurowym 09.06.2020r.
  7. 13.08.2020r. Osoba fizyczna Dotyczy świadczenia udzielonego przez lekarza specjaslistę-ortopedii w IP 21.08.2020r.
  8. 26.08.2020r. Osoba fizyczna Sprawa zaginięcia obrączki zmarłego w szpitalu męża 24.09.2020r.
  9. 21.10.2020r. Osoba fizyczna Brak kontaktu telefonicznego rodziny pacjenta IP z lekarzem 04.11.2020r.
  10. 02.11.2020r. Osoba prawna Dotyczy organizacji i funkcjonowania O/Hematologii i Transfuzjologii Szpiku 10.11.2020r.
  11. 19.11.2020r. Osoba fizyczna Dostępność do swiadczeń zdrowotnych realizowanych w poradni kardiologicznej 04.12.2020r.
  12. 15.12.2020r. Osoba fizyczna Zachowanie pracownika przeprowadzającego TRIAGE pacjentów w zespole poradni 07.01.,2021r.
  13. 23.12.2020r. Osoba fizyczna i Osoba prawna Dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielonych w O/Chorób Wewnętrznych oraz poradni chirurgii ogólnej 11.01.2021r.
  
                                                                       2021 rok
  Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os.fiz: os.prawna Przedmiot skargi Data załatwienia
  1. 11.01.2021r. Osoba fizyczna Udzielanie św. w Izbie Przyjęć oraz O/Urologii Ogólnej i Onkologicznej 25.01.2021r.
   2. 19.01.2021r. Osoba fizyczna Wykonanie badania innego niż zlecone i zapłacone 26.01.2021r.
   3. 27.01.2021r. Osoba fizyczna Sprawa zaginięcia rzeczy osobistych dla pacjenta przekazanych przez rodzinę za pośrednictwem salowej 05.02.2021r.
   4. 03.02.2021r. Osoba fizyczna Sprawa udzielenia św.zdrowotnego przez pielęgniarkę w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 21.03.2021r.
   5. 10.02.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy przewozu pacjentki do stacji dializ 18.02.2021r.
   6. 11.02.2021r. Osoba fizyczna  Dotyczy zachowania pracownika portierni BAM 26.02.2021r.
   7. 10.02.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy przeowzu pacjentki do stacji dializ 18.02.2021r. 
   8. 16.02.2021r. Osoba fizyczna Zachowanie personelu Izby Przyjęć iraz O/Ki IOK 22.02.2021r.
   9. 20.02.2021r. Osoba prawna Dotyczy przewozu pacjentki do domu po zakończonej hospitalizacji 22.02.2021r.
  10. 22.02.2021r. Osoba prawna Nieprawidłowości w internetowym koncie pacjenta 23.02.2021r.
  11. 22.02.2021r. Osoba prawna Nieprawidłowości w internetowym koncie pacjenta 26.02.2021r.
  12. 25.02.2021r. Osoba fizyczna Brak mozliwości telefonicznego kontaktu pacjentki z rodziną 25.02.2021r.
  13.

28.02.2021r.

08.03.2021r.

08.03.2021r.

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Osoba prawna

Sprawa udzielonej odmowy w Izbie Przyjęć /ortopedia/ 08.03.2021r.
  14. 04.03.2021r. Osoba prawna Interwencja Z-cy Dyrektora W.Sz.Z w sprawie odmowy hospitalizacji w SSM i przekazanie do W.Sz.Z 08.03.2021r.
  15. 08.03.2021r. Osoba prawna Dotyczy udzielonego świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 17.03.2021r.
  16. 31.03.2021r. Osoba fizyczna Sprawa zmiany terminu zabiegu w O/Urazowo-Ortopedycznym 13.04.2021r.
  17. 02.04.2021r. Osoba prawna Dotyczy  swiadczenia udzielonego w ramach Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej 14.04.2021r.
  18. 08.04.2021r. Osoba fizyczna Sprawa założenia pega u pacjenta 13.04.2021r.
  19. 14.04.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy zachowania lekarza poradni ortopedycznej 28.04.2021r.
  20. 14.04.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy RODO 16.04.2021r.
  21. 23.04.20211r. Osoba prawna Dotyczy udzielonego świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 04.05.2021r.
  22. 24.04.2021r. Osoba prawna Dotyczy organizacji punktu szczepień  27.04.2021r.
  23. 05.05.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy szczepień przeciwko COVID 06.05.2021r.
  24. 14.05.2021r. Osoba prawna Dotyczy świadczeń w ramach NiŚOZ  24.05.2021r.
  25. 24.05.2021r. Osoba fizyczna RODO - zaginięcie dowodu osobistego 08.06.2021r.
  26. 24.05.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy udzielania św.w Izbie Przyjęć oraz poradni chir.ogólnej 10.06.2021r.
  27. 27.05.2021r. Osoba fizyczna Sprawa zagubionej protezy zębowej 21.06.2021r.
  28. 01.06.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy udzielanych w Izbie Przyjęć świadczeń zdrowotnych 09.06.20211r.
  29. 01.07.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy wystawienia zwolnienia lekarskiego 13.07.2021r.
  30. 05.07.2021r. Osoba prawna  Dotyczy świadczenia udzielonego w ramach Nocnej i Św.Opieki Zdrowotnej 08.07.2021r.
  31. 05.07.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy udzielanych w Izbie Przyjęć synowi świadczeń zdrowotnych 09.07.2021r.
  32. 26.07.2021r. Osoba prawna  Dotyczy świadczenia udzielonego w ramach Nocnej i Św.Opieki Zdrowotnej 30.07.2021r.
  33. 02.08.2021r. Osoba fizyczna Sprawa opieki nad pacjentką O/Chorób Wewnętrznych 10.08.2021r.
  34. 25.08.2021r. Osoba fizyczna Dotyczy  św.zdrowotnych udzielanych w ramach Izby Przyjęć oraz transportu do innego szpitala 31.08.2021r.
  35. 26.08.2021r. Osoba fizyczna  Sprawa przewozu pacjentki po udzielonym swiadczeniu w Izbie Przyjęć  04.10.2021r.
  36. 02.11.2021r. Osoba fizyczna Dot.skierowania na pobranie krwi do badań 12.11.202r.
  37. 05.11.2021r. Osoba fizyczna  Sprawa opieki w O/Neurologii i Leczenia Udarów 17.11.2021r.
  38.

17.11.2021r

24.11.2021r.

Osoba fizyczna i osoba prawna Dot. zmiany terminu przyjęcia do O/Urazowo-Ortopedycznego pacjenta niezaszczepionego 

17.11.2021r. -w wersji mailowej

1.12.2021r.l

  39. 05.12.2021r. Osoba fizyczna  Sprawa zmiany terminu operacji w O/Urazowo-Ortopedycznym 8.12.2021r.
  40. 09.12.2021r. Osoba prawna dot.nieprawidłowości w IKP 20.12.2021r.
  41. 14.12.2021r. Osoba prawna dot.zmiany terminu zabiegu operacyjnego 16.12.2021r.

  42.

14.12.2021r. Osoba fizyczna  Sprawa nieprawidłowości w zakresie transportu  sanitarnego 21.12.2021r. oraz 10.01.2022r.
  43.
  44.
                                                                       2022 rok
  Lp. Data wpływu Podmiot wnoszący skargę os.fiz: os.prawna Przedmiot skargi Data załatwienia
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.Opublikował: Joanna Kamińska
Publikacja dnia: 11.01.2022
Podpisał: Joanna Kamińska
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 4 977