bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kolejki oczekujących

I. Zasady

 1. W Szpitalu poza kolejnością świadczenia zdrowotne udzielane są z uwzględnieniem kryteriów medycznych, oraz realnych możliwości:
 • Honorowym Obywatelem Miasta Torunia,
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi,
 • Zasłużonym Dawcom Przeszczepu,
 • Inwalidom Wojennym i Wojskowym,
 • Kombatantom,
 • Żołnierzom i Pracownikom, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Poszkodowanym Weteranom, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 1. Na listę oczekujących należy wpisać osobę, która nie może mieć udzielonego świadczenia w dniu zgłoszenia.
 2. Lekarz ustalający termin przyjęcia kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznych:
  • przypadek pilny - pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
  • przypadek stabilny - pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.
 3. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

II. Wpisywanie na listę oczekujących na świadczenia leczenia szpitalnego odbywa się w od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 12:30 - pokój 023 (parter) - Rejestracja na planowe przyjęcia - budynek administracyjno-medyczny, tel.(56) 61-00-343

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie na leczenie szpitalne z wyznaczonym terminem przyjęcia na dany oddział,
 • dowód osobisty.

III. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135 z 27 września 2004 r.) NFZ zamieszcza informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=02Opublikował: Administrator SSM
Publikacja dnia: 24.07.2015
Podpisał: Administrator SSM
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 11 144