bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Lp.

Termin kontroli                            Zakres kontroli      Organ kontrolujący
  1 10.02.2012r. Gospodarka lekiem cytostatycznym Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy-Delegatura w Toruniu
  2 15.02.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla o/hematologii Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Toruniu
  3 11.06.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla punktu pobierania materiału Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  4 14.06.2012r. Realizacja umowy na udzielanie świadczeń w Izbie Przyjęć KPOW NFZ z Bydgoszczy
  5

27.06.2012r.

Ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach programu Woj.Ośr.Koordynujacy Programy Wykrywania Raka Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  6 17.08.2012r. Kontrola realizacji szczepień i gospodarki szczepionkami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  7 24.09.-03.10.2012r. Kontrola kompleksowa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  8 28.09.2012r. Realizacja staży podyplomowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  9 09.10.-10.10.2012r. Prawidłowość użytkowania kas rejestrujących Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
 10 25.10.-29.11.2012r. Informatyzacja Szpitali NIK Warszawa Departament Zdrowia
 11 26.10.2012r. Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dot.o/k-i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 12 29.11.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 13 05.12.2012r. Kontrola decyzji nakazowej PIP Oddział w Toruniu
 14 06.12.2012r. Kontrola w ramach nadzoru nad poziomem krwiolecznictwa i Bankiem Krwi oraz kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej RCK i K Bydgoszcz
 15 07.12.2012r. Realizacja kształcenia podyplomowego oraz specjaliz. w zakresie chorób wew.; jakość świadczonych usług, dostęp do nich oraz wyposażenie w sprzęt i aparat.med. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Wewnętrznych woj.Kujawsko-Pom.
                                                                       2013 rok
   1 10.01-28.02.2013r. Kontrola realizacji umowy z zakresu rehabilitacji oraz warunki wykonywania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej. KPOW NFZ w Bydgoszczy
   2 06.03.2013r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dot.pomieszczeń do wykonywania badań endoskopowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
   3 04.04.2013r. Przestrzeganie przepisów dot.ochrony środowiska WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
   4 08.04.2013r. Koincydencja świadczeń SZP/POZ w roku 2012 wizytacja KPOW NFZ w Bydgoszczy
   5 08.04.2013r. Kontrola zgodnie z upoważnieniem ZUS O/Toruń
   6 10.05.2013r. Koincydencja świadczeń  AOS/SZP wizytacja KPOW NFZ w Bydgoszczy
   7 22..05.2013r. Kontrola jakości badań mammograficznych WOK Bydgoszcz
   8 05.07.2013r.

Kontrola w ramach nadzoru w zakresie chirurgii ogólnej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej
   9  24.07.-27.07.2013r. Kontrola doraźna Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura ToruńOpublikował: Joanna Kamińska
Publikacja dnia: 24.07.2013
Podpisał: Joanna Kamińska
Dokument z dnia: 10.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 407