bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek

Wartość majątku Szpitala na dzień: 31.12.2011 r.

I. Aktywa trwałe (netto):                                66 431 341,66 zł
   1. Wartości niematerialne i prawne:                5 795,00 zł
   2. Rzeczowe aktywa trwałe:                     66 425 546,66 zł
       w tym:
       a) środki trwałe:                                      65 841 929,33 zł
        b) środki trwałe w budowie:                      583 617,33 złOpublikował: Ryszard Blank
Publikacja dnia: 10.01.2013
Podpisał: Ryszard Blank
Dokument z dnia: 03.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 736