bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

SSM.DZP.200.126.2019 Dostawa odczynników do posiadanego analizatora Sysmex XS 1000i oraz zapewnienie serwisu technicznego do tego aparatu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty